dec 202016
 

December brengt ons na elkaar
Midwinter, Kerstmis en Oudjaar

Sara Coleridge, dichter

 

De natuur

Vanuit het oude bewustzijn, de oude wereld werd midwinter gedurende 12 of 13 dagen gevierd. Pas na 30 december gaat de zon op een ander tijdsstip op en onder. Dan komt er beweging in de reis die de zon maakt.
Midwinter is het feest van de belofte. De winterzonnewende en de langste nachten zijn nauw verbonden met Kerstmis en de geboorte van nieuw licht diep in de aarde. Middernacht van het jaar daalt de zon af naar de Aarde tijdens de winterzonnewende. De stoffelijke zon is ver weg. Op aarde heeft de nacht nu het grootste overwicht over de dag. In Noord Europa duurt de dag slechts enkele uren.

De zon staat op zijn laagste punt. De zon trekt zich fysiek terug naar de aarde. Gaat naar de bron van het kosmische leven toe om daar nieuwe kracht uit te putten voor haar levenwekkende stralende werking voor het komende jaar. In het donker van de Aarde wordt een licht, een levenskracht geboren. Deze brengt nieuw leven voort in de natuur. De Aarde wordt bevrucht door de Kosmos op 24 december. Schepping in aanleg, een nieuwe levensimpuls, nieuwe levenskracht bevindt zich nu onder de grond. Bevrucht door de Kosmische krachten kan vanuit deze levensvonk, deze levenskracht een plant zich vormen. Later in het jaar zal vanuit deze levensimpuls een nieuwe oogst zich ontwikkelen.

In de periode tussen 24 december en 6 januari is de sluier tussen onze stoffelijke wereld en de onstoffelijke wereld het dunst. Tijdens deze 13 heilige nachten kunnen de Kosmische krachten diep tot in de Ziel en het zijn doorwerken, tot in de kern van de Aarde, de mens en de natuur. Wil je deze energie gebruiken voor je tuin dan is dit een geschikt moment om de gedurende het jaar opgebouwde composthopen, energetisch te verrijken met biologisch dynamische gemaakte plantpreparaten. (Link naar tekst)

In huis

Bak een speciaal brood om deze bijzondere tijd te vieren. Wanneer je dit ieder jaar doet dan wint dit brood bakken aan kracht en betekenis voor jezelf en anderen.

Het is een tijd van bezinning. De tijd staat stil, dus zijn er nauwelijks activiteiten. In de oude tijd werd men geacht tijdens deze dagen niet te werken. Werkzaamheden waren verboden, alle activiteiten op het land en in huis werden uitgesteld tot na Nieuwjaar. Het was een tijd van samenkomen, bezinning en meditatie.
Doe gedurende de 13 heilige nachten een meditatie, meditatieve activiteit of maak gedurende deze 12 dagen een meditatieve schildering.
Versier je huis met klimop of hulstbladeren; groenblijvende planten en rode bessen herinneren je eraan dat uiteindelijk alles weer zal gaan bloeien.

In jezelf

De 12 heilige dagen zijn als een tijd buiten de tijd, een plaats buiten de ruimte, een moment dat alles anders is, een tijdloze wereld van de kosmos, de geestelijke wereld. Het innerlijke licht van alle leven is teruggetrokken. De aandacht van mensen is naar binnen gericht. Diep in jezelf ligt een innerlijk licht verborgen, in deze tijd kun je dit makkelijker bereiken. Elk jaar tijdens deze 13 heilige nachten heb je de mogelijkheid om nieuwe delen in jezelf te ontdekken. Ze zijn het resultaat van jouw ervaringen van het afgelopen jaar. Het is een tijd van bevruchting en geboorte, innerlijke bevruchting en de geboorte van nieuwe aspecten van jezelf.

Let op je dromen, in deze tijd kunnen die bijzondere informatie bevatten vanwege de directe verbinding met de kosmische krachten.

Gebruik deze bijzondere periode om je in bewustzijn te groeien. Door de sfeer en energie van deze dagen is het makkelijker om een verbinding met je dieper innerlijk tot stand te brengen. Je diepliggende drijfveren naar boven te halen en tot bewustzijn te brengen in het licht. Wat is voor jou belangrijk in je dagelijkse leven? Wat zijn jouw drijfveren in je dagelijkse leven? Wat beweegt jou? Waar ligt jouw passie? Zijn dit aspecten die je wilt veranderen? Of ben je voor je gevoel op de goede weg? Zie je, terugkijkend, een (psychologische) ontwikkeling in je bewustzijn en/of je spiritualiteit? Is zo’n ontwikkeling iets dat je zoekt? Richt je jouw leven zodanig in dat er ruimte en aandacht is voor deze psychologische en emotionele kant van het leven? De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk om daadwerkelijk tot groei in bewustzijn en psychologische ontwikkeling te komen.

Meer informatie over het nieuwe bewustzijn

De mens tussen aarde en kosmos, een uitgave van Stichting de Zonnetuin te Alkmaar
Een astronomische kalender voor Nederland is bijvoorbeeld de werkagenda Het juiste moment, een uitgave van www.dezonnetuin.org

Sorry, the comment form is closed at this time.