De wereld als een spiegel

 

De mens is de verbinding tussen hemel en aarde
volgens het principe
dat alles wat zich in jezelf bevindt
-de microkosmos-
zich ook daarbuiten manifesteert
-de macrokosmos-

Op alle niveaus macrokosmisch én microkosmisch heersen dezelfde wetten, heerst eenzelfde orde en samenhang, ook al kunnen we slechts een klein onderdeel onderscheiden. Het onderscheidingsvermogen van mensen is vaak beperkt en daardoor ook het beeld van de werkelijkheid dat wij hebben. Dit maakt het belangrijk om onszelf als persoon ten diepste te kennen. Wij maken deel uit van die kosmos, die orde, en kunnen vanuit wie wij zijn invloed uitoefenen op de wereld om je heen.

“Verbeter de wereld begin met jezelf”

is een motto dat vanaf 1982 mijn leven richting gaf. Naast de zekerheid dat ik ooit deze wereld ga verlaten door mijn lichaam dat sterft, is er de zekerheid van wie ik nu ben en wie ik kan zijn. Een belangrijk hulpmiddel om een beeld te krijgen van waar ik als mens sta is het zien van de wereld als een spiegel. (een concept uit het boek Esoterische psychologie – het lot als levenskans van Thorwald Dethlefsen, Uitgeverij Ankh-Hermes bv 1980). Voor mij was dit boek een eyeopener en het heeft mijn kijk op de wereld en het leven enorm verandert en verdiept.

De spiegelfunctie

Je dagelijkse leven spiegelt jou hoe jij in je leven staat, hoe jij tegenover jezelf staat. Accepteer je alle positieve en negatieve eigenschappen van jezelf? Of zijn er aspecten van je persoon die je afwijst? Wat voel je voor jezelf? Wanneer je bewust wordt van de spiegelfunctie van de wereld om je heen, dan ontstaat daaruit een oneindige bron van informatie. Waarneming van de eigen omgeving is een van de beste methoden om tot zelfkennis te komen. Alles wat in de buitenwereld stoort, laat datgene zien waarmee een mens zich niet heeft verzoend. Terwijl alle dingen zijn zoals ze zijn en je ze als een (objectief) gegeven zou kunnen accepteren. Je kunt vechten voor vrede, voor gezondheid maar uiteindelijk kan je meer bereiken met het tot stand brengen van vrede in jezelf. Iedereen is in staat de hele wereld naar zijn of haar voorstelling te veranderen door simpel zichzelf te veranderen. De wereld verandert dan met hem/haar mee. Want er zijn net zoveel werelden als er mensen zijn.

Vragen

Belangrijke vragen bij storende gebeurtenissen in je leven zijn:

Waarom gebeurt dit bij mij?
Waarom nu, op dit moment?
Wat heeft deze gebeurtenis mij te vertellen, te leren?

Hoe vaker deze vragen gesteld worden en situaties uitgebreid bekeken, hoe makkelijker de antwoorden komen en de betekenis hiervan zal blijken. Hoe meer bewustzijn je ontwikkelt wie jij als persoon bent en hoe jij je met jezelf verhoudt. Hoe meer harmonie je in jezelf en met je zelf ervaart, hoe minder gebeurtenissen in de buitenwereld je zullen storen. Gevoelens van verstoring worden dan een uitdaging om naar te kijken en vragen bij te stellen. Wanneer je dit begrijpt en kunt toepassen, neem je de verantwoordelijkheid voor je leven. Je wordt schepper van jouw leven en jouw eigen geluk. Wie zichzelf verandert, verandert de wereld. Aan de wereld valt niet zoveel te veranderen aan jezelf des te meer, tot je ten slotte het geluk vindt – in jezelf.

De Hopi indianen zeiden het al een eeuw geleden: “Wij zijn degenen op wie we gewacht hebben.” Wij gaan het zelf doen, wij zijn de verandering.