okt 192016
 

Hoe voed jij de aarde van je tuin?

Er zijn meerdere mogelijkheden om je tuin te voeden. Je kunt de aarde van je tuin voeden met dierlijke mest van bijvoorbeeld paarden, koeien en kippen. Dit zie je veel in volkstuinen. Hier zijn veel kanttekeningen bij te maken. Dierlijke mest in verse vorm is schadelijk voor je tuin. In het compostproces wordt dierlijke mest meegenomen wanneer zware gewassen als kolen en prei, aardappelen dit nodig hebben. Vloeibare bemesting met brandnetelgier is een andere optie.
De belangrijkste voeding voor je tuin is zelfgemaakte compost van materialen uit je eigen tuin en omgeving. Je kunt deze zelfgemaakte compost energetisch verrijken met biologisch dynamische plantenpreparaten, lavameel en kleimineralen. Het lavameel gebruikt je uitsluitend voor het composteringsproces. Het lavameel brengt het warmteproces van de composthoop op gang. Het toevoegen van plantpreparaten aan je composthoop is van belang omdat je dan individueel jouw verbinding met de kosmos tijdens het vervaardigen in deze plantenpreparaten legt. En daarmee krijgt jouw compost door het inbrengen van deze preparaten diezelfde individuele verbinding.
Daarnaast is het interessant voor een goed evenwicht in je tuin om een sabbatsjaar binnen een vruchtwisselingsteelt toe te passen. De onkruiden die in dat jaar groeien, voegen stoffen toe of halen stoffen weg. Zij brengen een nieuw evenwicht in een deel van de bodem van je tuin.
Tenslotte kun je mineralen in je tuin brengen door de toepassing van vulkanisch gesteente zoals lavagrit. Met zelfgemaakte compost, brandnetelgier, schelpenkalk en vulkanisch gesteente beschik je over alle voedingstoffen die de aarde nodig heeft. Hiermee kun je op termijn een gezonde, vitale aarde voor je planten ontwikkelen.

Lavagrit

Lavagrit is een grovere uitvoering van het lavameel waardoor het trager wordt opgenomen in de aarde. Je brengt lavagrit jaarlijks aan bij alle vruchtdragende gewassen wanneer de maan én de zon door het dierenriemteken Leeuw gaan. Dan bemest je ook alle vaste kruiden planten met lavagrit. In “De dynamische tuin” Van Guurtje Kieft vindt je aanwijzingen voor de juiste hoeveelheden die de verschillende vaste planten nodig hebben.
De moestuin wordt elk jaar bemest met lavagrit. Ook deze bemesting vindt plaats bij zon en maan in het dierenriemteken Leeuw. De aarde neemt op dat moment deze vulkanische stoffen het beste op omdat het een bemesting met een “vuur” karakter betreft. Je bemest de bedden naar de vruchtwisseling van het jaar dat komt. Oftewel de groenten die er in het daaropvolgende jaar zullen groeien.

Schelpenkalk

Schelpenkalk breng je in terwijl de zon door het dierenriemteken Maagd loopt en de Maan in het dierenriemteken Kreeft staat. De schelpenkalk pas je toe bij alle fruitbomen en struiken, kalk minnende vaste planten als kruiden en bloemen. Indien nodig bemest je de groentebedden met kalk. Eerst test je of de grond echt kalk nodig heeft. Onkruiden wijzen op een tekort of overschot aan kalk. Ook de waarneming van je eigen gewassen door het jaar heen geeft een indicatie voor de hoeveelheid kalk in grond. Neem voor de kalkbemesting echte schelpenkalk. Deze werkt langzaam in op de grond en is in tegenstelling tot veel andere kalksoorten ook echt opneembaar door het bodemleven.

Compost

Compost bij voorkeur geprepareerd met plantaardige compostpreparaten, lavameel en kleimineralen kun je het beste inbrengen in de periode wanneer de zon in het dierenriemteken van Maagd staat. In deze periode is het bodemleven in staat om de voedingsstoffen in de compost op te nemen en zodanig om te zetten dat de planten ze in het daaropvolgende seizoen kunnen opnemen. Je bemest de bedden een voor een om de compost snel in te kunnen werken. Dit doe je op de dagen dat zowel de maan als de zon in het dierenriemteken maagd staat. In de compost worden voedingsstoffen opgebouwd. Het bodemleven nemen die voedingsstoffen op en verbinden het met de aarde. De opnamekracht van de aarde is tijdens deze dagen optimaal.

Het juiste moment

In het najaar is de grondtemperatuur het hoogste. Het bodemleven is heel actief en daarom is dit het goede moment om de tuin te bemesten. Elk van de stoffen die je gebruikt om de aarde van je tuin te bemesten vraagt een eigen tijd en moment om goed in de aarde te worden opgenomen. Wanneer je de bovenstaande voeding toepast zal de aarde in je tuin zich ontwikkelen tot een gezondere, vitalere bodem. Een tuin die daarmee gezondere, vitalere en mineraalrijke groenten, kruiden en fruit zal geven. Daarmee wordt jouw voedsel méér dan voedsel.
Voedsel gaat niet om de afmetingen, het gewicht of de juiste kleur. Voedsel gaat om de kwaliteit van de aarde. Voedsel gaat om de aandacht, liefde en zorg van de mens voor deze aarde. En voedsel gaat om het werken met de kosmos via een biologisch dynamische kalender om de kosmos met deze aarde te verbinden. Dat maakt tuinieren tot een holistische ervaring. Daarmee ontwikkel je door tuinieren jouw eigen spiritualiteit en jouw verbinding met de aarde en de kosmos.

Meer informatie over het voeden en bemesten van je tuin vind je in de werkagenda “het juiste moment”, het boek “de dynamische tuin”, het boek “de mens tussen aarde en kosmos” en op www.dezonnetuin.org

Product informatie over schelpenkalk, lavagrit en lavameel:
boerengoed.nu, webwinkel, categorie meststoffen-en-gesteentemelen
www.agriton.eu/

Sorry, the comment form is closed at this time.