dec 202016
 

Welkom op EVEnatuur.nl. Het doel van deze website is het delen van mijn ervaringen, kennis en inzichten om jou te inspireren. Het gaat niet om de persoon achter deze website. Het gaat om jou. Het gaat over praktische en nuttige informatie om je meer bewust te worden van jouw leven, jouw ontwikkeling. Voedsel, tuin en bespiegelingen hebben een sterke verbinding met deze ervaringen. Sommige van deze verbindingen liggen niet voor de hand. De teksten zijn geschreven met de intentie een brug te bouwen naar meer geluk, tevredenheid, liefde en levensvreugde. Deze brug wordt langzaam gebouwd, iedere tekst kun je zien als een deel van deze brug, waar maandelijks nieuw materiaal aan wordt toegevoegd. Afhankelijk van wie jij bent en waar je staat zullen sommige inzichten je aanspreken en andere niet. Ze zouden je leven kunnen veranderen. Je kunt altijd kiezen voor verandering en ja, dit is een kwestie van kiezen en daarnaar handelen.

Natuur

Natuur gaat over het landschap om ons heen en over de verantwoordelijkheid om hier zorg voor te dragen. Het gaat over leven met de seizoenen, volgens het ritme van de natuur. Leven met de seizoenen of het natuurlijke landschap is waardevol vanwege de verbinding tussen natuur en de menselijke natuur, de ziel, de geest en het hart. De effecten van de seizoenen op iemands stemmingen, kun je observeren door al je zintuigen te gebruiken. Je voelt de warmte van de zon toenemen op het eind van de winter, je opent jezelf meer voor contact met andere mensen. De geur en kleur van hyacinten en narcissen in maart maakt iets in je wakker, dat lag te slapen. De interpretatie van Natuur beperkt zich niet tot voedsel of biologisch dynamisch tuinieren in combinatie met permacultuur. Het omvat ook bespiegelingen over mens zijn, bewustzijn, veranderen, ziel, geest, tevredenheid, levensgeluk en andere onderwerpen. Ik wens je een boeiende leestijd en dat je van deze teksten mag genieten.

Het winterseizoen

Winter is een tijd van bespiegelingen, mijmeren over het verleden jaar en het jaar dat komen gaat. Het is een seizoen waarin meditatie, reflectie, terugkijken en vooruitkijken passen. Het is een tijd waarin ervaringen en veranderingen van het afgelopen jaar hun plek vinden in jouw persoon. Je aandacht is naar binnen gericht in dit seizoen. Je evalueert wat is gebeurd en ontwikkelt nieuwe plannen en projecten voor het jaar dat voor je ligt. Vrede en stilte karakteriseren dit seizoen. Je bent meer thuis, leest een boek, mijmerend over het leven, je hebt ontmoetingen met vrienden en familie rond de open haard. Het leven vindt vooral binnenshuis plaats, de natuur is stil en rustig. Activiteiten in de natuur spelen zich in dit Noord Europese land, vooral af in de verborgenheid, onder de grond. Niet zichtbaar, maar wel aanwezig, vertraagd, wachtend op de warmte en het licht van de lente om te ontwaken en te verschijnen.

Website bezoeker

Dank je wel voor de tijd die je hier doorbrengt. Ik wens je een leven in overvloed en dat deze wintertijd mag resulteren in innerlijke stilte en daarmee een ontwikkeling van je persoonlijkheid, je ziel en je geest. Dat liefde en licht je gezelschap mogen houden op je pad door dit leven, je geluk en levensvreugde geven, en een gevoel van gezegend zijn.

Sorry, the comment form is closed at this time.